Film- & Videoclub Aalsmeer
Het initiatief tot het oprichten van een filmclub in Aalsmeer kwam van de heer M.L. de Boer, eigenaar van Fotohandel de Boer in de Zijdstraat. De vele gesprekken in de zaak over filmen brachten hem op het idee een club op te richten.
Op 10 december 1951 nodigde hij een aantal belangstellende klanten uit om eens te peilen of er voldoende steun zou zijn om een filmclub op te richten. Met voldoende steun werd op 9 januari 1952 in theater “ De 3 Kolommen “ een oprichtingsvergadering belegd. Zo'n 30 belangstellenden waren hierbij aanwezig, de oprichting was een feit en het eerste bestuur werd gekozen. De filmclub kreeg de naam “Aalsmeerse Smalfilmclub “, en het bestuur bestond uit voorzitter Dirk Alderden, secretaris Daan Offerman en penningmeester Jacob Verbeek. Thuisbasis voor de clubavonden was het zaaltje in “De 3 Kolommen “. Vervolgens ging men naar De Hoge Wilgen, De Schakel, Het Wapen van Aalsmeer, De Oude Veiling, “t Anker” aan de Oosteinderweg, Het Buurthuis in de Hornmeer op 2 lokaties en met als laatste verhuizing het huidige clubhuis Het Parochiehuis aan de Gerberastraat .
Foto R.van Eijk
Voorzitter en secretaris vervulden hun taak maar liefst 37 en 41 jaar, waarvoor hen uit dankbaarheid dan ook het erelidmaatschap werd toebedeeld. Van de penningmeester is het niet meer te achterhalen, doch gezien het tijdbeeld zal dat ook zeker vele jaren van toewijding voor de club geweest zijn.
Het ging de Aalsmeerse Smalfilmclub niet altijd voor de wind, succesvolle jaren werden afgewisseld met jaren waarin men zich afvroeg of er nog wel voldoende belangstelling was om met de club door te gaan. De vasthoudendheid van de genoemde bestuursleden heeft er dan ook in hoge mate toe bijgedragen dat de club niet ter ziele ging. Zo rond de zestiger en zeventiger jaren laaide het enthousiasme weer op, en het ledenaantal groeide weer naar een acceptabel niveau. Er werden weer prachtige films gemaakt die in brede kring werden gewaardeerd. Namen als Wim Eickhoff, Martin Verbeek, Jaap Tromp en Daan Offerman waren niet meer weg te denken in amateur filmland.
Met groot succes werden in de tachtiger jaren historische films over Aalsmeer en omgeving vertoond. De club zocht aansluiting bij regio-organisaties als NH’63 en Cinefleur.
Met de komst van de Videocamera groeide de belangstelling voor het filmen, waardoor het ledenaantal toenam. De naam van de club dekte niet meer de lading, wat resulteerde in een naamswijziging. Film- en Videoclub Aalsmeer werd de nieuwe naam welke nog steeds borg staat voor een club van enthousiastelingen die om de twee weken op de clubavonden eigen films vertonen, aan cursussen deelnemen, nog steeds leren van collega filmers van andere clubs die op uitnodiging ook eigen werk vertonen.
Zeer trots is de club op het feit dat alle films vertoont kunnen worden op een groot scherm door onze 4K videobeamer. Dit geeft een extra dimensie aan het bekijken en beoordelen van de vervaardigde films. De beoordeling is veelal kritisch maar opbouwend. Dit komt het leerproces tot het maken van betere films ten goede.