Home
Activiteiten_rood
Bestuur_rood
 
Historie_rood
Lid_rood
Nieuws_rood
 
 
Pijl_rood
 
IMg_2279_1

 

Nova Film en Video
 
 
 

 

 Historie


Film- en Videoclub Aalsmeer
Opgericht 10 december 1951 Het initiatief tot het oprichten van een filmclub in Aalsmeer kwam van de heer M.L. de Boer, eigenaar van Fotohandel de Boer in de Zijdstraat. De vele gesprekken in de zaak over filmen brachten hem op het idee een club op te richten. HistorieOp 10 december nodigde hij een aantal belangstellenden klanten uit om eens te peilen of er voldoende steun zou zijn om een filmclub op te richten. Met voldoende steun op zal werd op 9 januari 1952 in “ De 3 Kolommen “ een oprichtingvergadering belegd. Zo'n 30 belangstellenden waren hierbij aanwezig, de oprichting was een feit en het eerste bestuur werd gekozen. De filmclub kreeg de naam “Aalsmeerse Smalfilmclub “, en het bestuur bestond uit voorzitter Dirk Alderden, secretaris Daan Offerman en penningmeester Jacob Verbeek. Thuisbasis voor de clubavonden was het zaaltje in “ De 3 Kolommen “. Vervolgens ging men naar De Hoge Wilgen, De Schakel, Het Wapen van Aalsmeer, De Oude Veiling en met als laatste verhuizing het huidige clubhuis “ ‘t Anker “ aan de Oosteinderweg.

Foto R.van Eijk
Voorzitter en secretaris vervulde hun taak maar liefst 37 en 41 jaar, waarvoor hen uit dankbaarheid dan ook het erelidmaatschap werd toebedeeld. Van de penningmeester is het niet meer te achterhalen, doch gezien het tijdbeeld zal dat ook zeker vele jaren van toewijding voor de club geweest zijn. Het ging de Aalsmeerse Smalfilmclub niet altijd voor de wind, Succesvolle jaren werden afgewisseld met jaren waarin men zich afvroeg of er nog wel voldoende belangstelling was met de club door te gaan. De vasthoudendheid van de genoemde bestuursleden heeft er dan ook in hoge mate toe bijgedragen dat de club niet ter ziele ging. Zo rond de zestiger en zeventiger jaren laaide het enthousiasme weer op, en het ledenaantal groeide weer naar een acceptabel niveau. Er werden weer prachtige film gemaakt die in brede kring werden gewaardeerd. Namen als Wieme Eickhoff, Martin Verbeek, Jaap Tromp en Daan Offerman waren niet meer weg te denken in amateur filmland. Met groot succes werden in de tachtiger jaren historische films over Aalsmeer en omgeving vertoond. De club zocht aansluiting bij regio-organisaties als NH 63 en Cinefleur. Met de komst van de Videocamera groeide de belangstelling voor het filmen, wat resulteerde in een verdere groei van het ledenaantal. De naam van de club dekte niet meer de lading, wat resulteerde in een naamswijziging. Film- en Videoclub Aalsmeer werd de nieuwe naam welke nog steeds borg staat voor een club van enthousiastelingen die om de twee weken op de clubavonden eigen films vertonen, aan cursussen deelnemen, nog steeds leren van collega filmers van andere clubs die op uitnodiging ook eigen werk vertonen. Zeer trots is de club op het feit dat alle films vertoont kunnen worden op een groot scherm. Dit geeft een extra dimensie aan het bekijken en beoordelen van de vervaardigde films. De beoordeling is veelal kritisch maar opbouwend. Dit komt het leerproces tot het maken van betere films ten goede.