Bestuur
Film- & Videoclub Aalsmeer
Het Bestuur
Voorzitter: Henk Westerhof
Secretaris: Susan Griekspoor
Tel: 0297-327490
Penningmeester: Bert van Scheppingen
De Film- en Videoclub Aalsmeer houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt ten aanzien van bescherming persoonsgegevens. Het beleidsdocument kunt u opvragen bij het secretariaat.
De Film- en Videoclub Aalsmeer is opgericht op 10 december 1951 en is aangesloten bij de Federatie van Audiovisuele Amateurs FAA NH '63 en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs, NOVA.
De Nova is aangesloten bij de Union Internationale du Cinéma Non-Professionel Film & Video.
 
Zij tracht haar doel te bereiken door:
- Het organiseren van film- en videofestivals.
- Het voor de leden organiseren van cursussen en lezingen.
- Het samenwerken  met andere verenigingen die hetzelfde doel nastreven.
- Het uitbrengen van een digitaal clubblad.
- Het verzorgen van een informatieve website.