Home
Activiteiten_rood
Bestuur_rood
 
Historie_rood
Lid_rood
Nieuws_rood
 
 
Pijl_rood
 
IMg_2279_1

 

Nova Film en Video
 
 
 

 

 

Bestuur


De Film- en Videoclub Aalsmeer is opgericht op 10 december 1951 en is aangesloten bij de Federatie van Audiovisuele Amateurs FAA NH '63 en de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs, NOVA.
De Nova is aangesloten bij de Union Internationale du Cinéma Non-Professionel Film & Video.
Zij tracht haar doel te bereiken door:

1
Het organiseren van film- en videofestivals.
2
Het voor de leden organiseren van cursussen en lezingen.
3
Het samenwerken  met andere verenigingen die dezelfde doel nastreven.
4
Het uitbrengen van een clubblad.
5
Het verzorgen van een informatieve website.

De Film- en Videoclub Aalsmeer houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt ten aanzien van bescherming persoonsgegevens. Het beleidsdocument kunt u opvragen bij het secretariaat.

Het Bestuur

Voorzitter: Gerard van Schie
Tel: 023-5284564
Email:
gerard.van.schie@quicknet.nl
Secretaris: Susan Griekspoor
Tel: 0297-327490
Email:
susangriekspoor@xs4all.nl

Penningmeester: Bert van Scheppingen
Tel: 0297-363317
Email:
bvschepp@casema.nl